Podílíme se na nové podobě hlavního nádraží v Brně

Byla dokončena architektonická studie nového brněnského hlavního nádraží, na které v roli lokálních architektů spolupracujeme s nizozemskými ateliéry Benthem Crouwel Architects a West 8. S jejich prací se můžete setkat například na nádraží v Rotterdamu nebo Amsterdamu.

Práce lokálních architektů je důležitou součástí naší expertízy. Díky našim zkušenostem jsme se mohli podílet na úspěšném dokončení mnoha projektů na území České republiky dle návrhu zahraničních architektů. V případě brněnského nádraží zajišťujeme kompletní technické řešení – to se týká například statiky, ale také aby vše bylo vyprojektováno v souladu s normami České republiky. Další nedílnou součástí spolupráce je komunikace s investory a s dotčenými orgány státní správy. V tomto případě byla především důležitá komunikace s památkáři s ohledem na výšku navrhovaných budov.

Velký důraz v případě nádraží a jeho okolí byl kladen na návrh modrozelené infrastruktury a celkovou udržitelnost projektu, což obnáší například těsnou spolupráci se správci povodí Moravy či odborem životního prostředí města Brna. Nyní čekáme na připomínky od investora, které budeme v následujících měsících zpracovávat.