O NÁS

Jsme architektonický a projekční ateliér v pobočkami v Praze, Českých Budějovicích a Brně. Naším cílem je vytvářet autentickou architekturu se silným výtvarný konceptem. V A8000 dbáme jak na prostorový kontext, tak i společenský a ekonomický.

Specializujeme se na projekty náročné ve svém rozsahu i složitosti. Své návrhy chceme realizovat nejen v Čechách, ale i zahraničí.

Díky projektům jako je revitalizace měst, jejich čtvrtí či areálů, potvrzujeme interdisciplinární praxi. V této komplexnosti spočívá podstata vize atelieru.

KOHO HLEDÁME

STAVAŘ*KA JUNIOR

PRAHA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, BRNO

PROJEKTANT*KA TZB

ČESKÉ BUDĚJOVICE

STAVAŘ*KA SENIOR

PRAHA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, BRNO

PROČ U NÁS PRACOVAT?

TÝM

Nejdůležitější součástí ateliéru je náš tým. Přes 60 architektů a stavařů stojí za úspěchy našeho studia. Zakládáme si na poctivé práci, ale také pohodové atmosféře u piva, na vodě či na kole.

ENERGIE

Chceme realizovat naše projekty a rozšiřovat naše portfolio nejen o české ale i zahraniční projekty. Hledáme proto zaměstnance, kteří jsou draví a nebojí se stát součástí stále se rozšiřujícího týmu.

TVORBA

Kreativita a tvůrčí proces je základem každého našeho projektu. Proto je srdcem ateliéru dílna, kde se pracuje jak s rukama, tak ale i high-tech technologiemi.

PRESTIŽ

Děláme architekturu bez kompromisů. Správnost našeho směřování potvrzují nejen naši klienti, ale i mezinárodní poroty v rámci soutěží. Prosazení se mezi vysokou konkurencí je pro nás potvrzením kvality naší práce.

RŮST

Ateliér je založen na svobodě každého z nás. Proto nestojíme zaměstnancům za zády, ale dáváme prostor rozvíjet se a kariérně růst. Naše zaměstnance se snažíme vést tak, aby sami dosáhli nejlepšího možného výsledku.

pROJEKTY

Pracujeme na projektech náročných ve svém rozsahu i složitosti. Hledáme proto kolegy, kteří se nebojí výzev a práce v mezinárodním prostředí.

NAŠE SPECIALIZACE

Síla ateliéru A8000 spočívá v komplexnosti a interdisciplinární praxi.

aRCHITEKTURA

Ve funkci autora, generálního projektanta nebo projektanta speciální části zajišťujeme nebo zprostředkováváme všechny služby související s přípravou, projednáním a následnou realizací staveb. Máme zkušenosti s prací pro soukromý i veřejný sektor.

STRATEGIE & ÚZEMNÍ ROZVOJ

Komplexní služby v oblasti územního plánování a rozvoje. Zpracování rozvojových plánů velkých urbanistických celků, územní plánování, developerská asistence, destinační management, rekonverze území. Vše s cílem najít ideální, vyvážený a zejména reálně uskutečnitelný a udržitelný koncept rozvoje dané lokality.

EXEKUTIVNÍ ARCHITEKTURA

Již třicet let spolupracujeme s významnými světovými architekty na projektech v České republice. Stejně tak si nesmírně vážíme každého investora, se kterým můžeme realizovat jeho záměr v zahraničí. K zadání přistupujeme s maximální profesionalitou a se znalostí problematiky mezinárodní spolupráce.

INITIATIVE MANAGEMENT

Součástí ateliéru A8000 je tým zkušených manažerů, kteří zprůchodňují složitá území a připravují významné stavby pro veřejné i soukromé subjekty. Dáváme projekty do pohybu a dovedeme je až k sjednání dohody mezi zúčastněnými stranami, memorandu, architektonické soutěži či podpisu.

PILÍŘE, NA KTERÝCH STOJÍME

MARTIN KRUPAUER

Martin je jako jeden ze dvou zakladatelů spojený s ateliérem od samého začátku. Z A8000 udělal to, čím dnes je. Podílí se na návrzích a realizacích staveb, své vědomosti a postoje nejen o architektuře a strategickém urbanismu také předává dál.

TVŮRČÍ PROCES

Naše práce je založena jak na kreativitě, tak i řemesle. Na tvůrčím procesu od celku, k detailu. Nezbytnou součástí našeho pracovního procesu je tvorba modelů, maket a vzorů z různých materiálů. Práce s modelem nám umožňuje lépe pracovat s prostorem, tvarem i detaily.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Práce v zahraničí či spolupráce se zahraničními architekty jsou pro nás důležité. Díky tomu máme možnost podílet se na projektech z celého světa. Náš tým tvořený i zahraničními architekty a studenty zajišťuje, že naše návrhy nejsou svázané trendy v české architektuře

PROFESIONALITA

Návrhy a stavby, na kterých jsme se podíleli, jsou prověřeny léty. Aby projekty proběhly hladce, máme v týmu nejen architekty, ale i odborníky vybraných projekčních profesí. Problematiku konzultujeme s experty mnoha specializací.

ART

Zakládáme si na kvalitě a funkčnosti našich staveb. Jejich umělecká hodnota je však pro nás stejně důležitá.

INOVACE

Při naší práci hledáme a využíváme i vlastní produkty a konstrukční postupy a řešení. Moderní technologie jsou pro nás důležité, proto je využíváme jak při procesu vlastní tvorby a návrhu, tak i v našich stavbách.

Chceš se stát součástí našeho týmu?