SPECIALIZACE

ARCHITEKTURA & URBANISMUS

Ve funkci autora, generálního projektanta nebo projektanta speciální části, zajišťujeme nebo zprostředkováváme všechny služby související s přípravou, projednáním a následnou realizací staveb. Máme zkušenosti s prací pro soukromý i veřejný sektor.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ & ÚZEMNÍ ROZVOJ

Komplexní služby v oblasti územního plánování a rozvoje. Zpracování rozvojových plánů velkých urbanistických celků, územní plánovaní, developerská asistence, destinační management, rekonverze území. Vše s cílem najít ideální, vyvážený a zejména reálně uskutečnitelný a udržitelný koncept rozvoje dané lokality.

EXEKUTIVNÍ ARCHITEKTURA

Již třicet let spolupracujeme s významnými světovými architekty s jejich projekty v České republice. Spolupracovali jsem například s Jeanem Nouvelem, studiem BIG či Sou Fujimotem. Stejně tak si nesmírně vážíme každého investora, se kterým můžeme realizovat jeho záměr v zahraničí. K zadání přistupujeme s maximální profesionalitou a se znalostí problematiky mezinárodní spolupráce.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Vedeme projekty výstavby od A do Z. Hledáme a vytváříme potenciál území, strategii, koncept a návrh stavby. Komunikujeme s municipalitou a zajišťujeme administrativní stránku projektu. Zpracováváme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a podílíme se na jeho výběru. Jsme kontrolním orgánem při výstavbě a zajišťujeme bezproblémové dokončení projektu.