SPECIALIZACE

ARCHITEKTURA & URBANISMUS

Ve funkci autora, generálního projektanta nebo projektanta speciální části zajišťujeme nebo zprostředkováváme všechny služby související s přípravou, projednáním a následnou realizací staveb. Máme zkušenosti s prací pro soukromý i veřejný sektor.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ & ÚZEMNÍ ROZVOJ

Komplexní služby v oblasti územního plánování a rozvoje. Zpracování rozvojových plánů velkých urbanistických celků, územní plánování, developerská asistence, destinační management, rekonverze území. Vše s cílem najít ideální, vyvážený a zejména reálně uskutečnitelný a udržitelný koncept rozvoje dané lokality.

EXEKUTIVNÍ ARCHITEKTURA

Již třicet let spolupracujeme s významnými světovými architekty s jejich projekty v České republice. Spolupracovali jsem například s Jeanem Nouvelem, studiem BIG či Sou Fujimotem. Stejně tak si nesmírně vážíme každého investora, se kterým můžeme realizovat jeho záměr v zahraničí. K zadání přistupujeme s maximální profesionalitou a se znalostí problematiky mezinárodní spolupráce.

INICIATIVE MANAGEMENT

Součástí ateliéru A8000 je tým zkušených manažerů, kteří zprůchodňují složitá území a připravují významné stavby pro veřejné i soukromé subjekty. Dáváme projekty do pohybu a dovedeme je až k sjednání dohody mezi zúčastněnými stranami, memorandu, architektonické soutěži či podpisu.