ZEVO

ZEVO
PROBÍHÁ

Náš návrh naplňuje všechny tři pilíře udržitelnosti – ekonomický, sociální i environmentální. Chceme zde vytvořit trvalý život, který bude vycházet z potřeb místních a povede k rozvoji východní částí Českých Budějovic v živou část města.

Teplárnu České Budějovice čeká kompletní proměna. Nejpozději do roku 2029 by měla přejít na ekologičtější způsob likvidace odpadu. Nově zde vyroste zařízení na energetické využití odpadu neboli ZEVO. Společnost ZEVO Vráto proto vyhlásila soutěžní workshop na Energetický park České Budějovice, který měl tři soutěžní části – návrh obvodového pláště vlastního objektu ZEVO (1), zpracování ideové vize pro další využití uvnitř areálu (2) a zpracování ideové vize cenné okolní krajiny (3). My jsme zvítězili v druhém okruhu. Naší vizí je návrh vycházející z potřeb a zájmů místní komunity.  

Ne destrukce, ale evoluce. Ke stávajícímu areálu teplárny přistupujeme citlivě a udržitelně. Existující budovy, konstrukce a zařízení navrhujeme z velké části zachovat a naplnit novým životem v areálu i mimo něj. Část se starou výtopnou navrhujeme transformovat jako FabLab – multifunkční centrum pro setkávání, vzdělávání, technologie, výzkum, práci a zábavu. Tím bude místo polidštěno, oživeno a propojeno s lokálními partnery a komunitou.

V severovýchodním rohu areálu umisťujeme vysokoškolské koleje VŠTE ČB. Konstrukčně se jedná o utilitární modulovou výstavbu, s možností etapizace. Propojení s vědeckým a komunitním zázemím FabLabu přinese do areálu vzájemnou synergii a život po celý rok.  

Spojujícím prvkem je zelený rastr stromů, který areál sjednocuje. Velikost rastru 8×8 m je inspirována hlavním českobudějovickým náměstím. Atraktivní veřejný prostor s plochami pro oddech a volný čas je přímo propojen na stezku krajinou od centra Vráta až k VŠTE. 

Na nalezení nového života pro bývalou teplárnu jsme spolupracovali především s firmou Make More, která stojí za sítí festivalů Maker Faire a zaměřuje se na popularizaci technologií, vědy a tvoření.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj, věda a vzdělání

Spoluautor:

Makemore, Ateliér Krejčiříkovi

Klient:

Teplárna České Budějovice

Realizace:

Probíhá

Město:

České Budějovice