ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODE VSÍ

ODOLENÁ VODA
2022

Demokratická výuka, otevřenost, kreativita i radost.

Škola stojí na rozhraní vesnice a krajiny. Navrhli jsme ji proto jako místo, které navazuje na své okolí a které učí poznávat a objevovat svět kolem sebe novými způsoby.

Návrh školy vychází z obdélníku, do kterého vstupuje školní dvůr a náměstí před budovou. Tato kompaktnost je pro návrh důležitá, neboť umožňuje ekonomickou, provozní i ekologickou úspornost a umírněnost. Kamenný obklad fasád hlavního vstupu a školního dvora připomíná hospodářská stavení jako třeba sušárny chmelu, které tu stály dříve.

Dispozice i interiér školy Pode Vsí jsme navrhli tak, aby podporovala demokratickou výuku, otevřenost, kreativitu i radost. Třídy jsou záměrně navržené jako čtverce a umožňují tak přizpůsobit výuku dle potřeby a pro nejmenší děti najít místo pro hry nebo oddych. V interiéru použití dřeva evokuje vesnický charakter, materiálovou přirozenost a ekologii stavení. Naším řešením jsme chtěli zajistit optimistickou atmosféru ve všech prostorách školy.

Hlavním technologickým prvkem základní školy Pode Vsí je na první pohled viditelná zelená střecha s fotovoltaikou. Kromě energie slunce sbírá i dešťovou vodu, která slouží jako zálivka zahrady, pěstitelské plochy a vylepšuje okolní mikroklima v podobě menší otevřené vodní plochy. Celý pozemek obepíná zelený pás stromů, který odděluje areál školy od silnice a přilehlého pole. Zamezí prašnosti a hluku ze zemědělství i okolní dopravy. Vytváří vizuální pohodu, poskytne stín, místo pro venkovní výuku i zdravé mikroklima.

Jednotlivé udržitelné prvky uspořádání areálu školy jsou co nejvíce viditelné a pomáhají rozvíjet přirozenou zvídavost žáků školy. Zalít si školní zahrádku vodou zachycenou na vlastní střeše nemusí být jen šetrné, ale i edukativní.

Kategorie:

Věda a vzdělání

Klient:

Svazek obcí Pode Vsí

Soutěž:

2022

Město:

Odolená Voda