VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

ČESKÉ BUDĚJOVICE
2023

Nádraží pochází z roku 1908. Našim cílem bylo památkově chráněný objekt přenést do 21. století citlivě, ale tak, aby dokázal plně uspokojit potřeby současných cestujících.

Nádraží v Českých Budějovicích slouží cestujícím už více než sto let. Rekonstrukci odjezdové a příjezdové haly, novou obchodní pasáž napojenou na Lannovu třídu a novou odpočinkovou zónu jsme navrhli v intenzivní spolupráci s památkáři a s respektem k původní podobě i důrazem na maximální funkčnost. 

Základním architektonickým principem je čistota a návrat k původní jednoduché barevnosti. Vnitřní prostory jsou očištěny od vizuálního smogu a nevhodných vestaveb, historické nástěnné mozaiky od výtvarníků Boukala a Březiny ze 70. let minulého století nesoucí motivy jihočeské krajiny i Českých Budějovic jsou zachovány a odborně restaurovány, koncové prvky jsou sladěny do jednotného provedení a budova dostala nový informační systém i prostor pro čekání.

Součástí rekonstrukce je stavba nové obchodní pasáže, propojující nový vstup do objektu ze severu s hlavní odbavovací halou. Vzniká tím přímé spojení s Lannovou třídou, hlavní spojnicí mezi nádražím a samotným centrem Českých Budějovic.

Věnovali jsme se také proměně přednádražního prostoru. Nově jej doplňují stromy vysázené v pravidelném sponu nebo pítko s pitnou vodou. Venkovní i vnitřní mobiliář je sjednocen do stejných materiálů a barev, úhledný interiér se tak symbolicky přelévá do veřejného prostoru a naopak.

Kategorie:

Dopravní stavby

Autorský tým:

Martin Krupauer, Hana Chalupská, Petr Hornát, Ondřej Ženožička, Richard Valek

Klient:

Správa železnic, státní organizace

Realizace:

2023

Město:

České Budějovice