SOUTHBANK

BRATISLAVA, SLOVAKIA
2022

Tři koncepty, jedno město - Southbank Bratislava

První z našich navrhovaných koncepcí je bydlení u řeky. Naším cílem bylo vytvořit bydlení obklopené zelení a vodou. Proto se navrhovaná obytná zástavba vyznačuje výhledy a průhledy na Dunaj nebo terasami a předzahrádkami. Blíže k mostu Apollo situujeme menší kancelářskou zástavbu s centrálním veřejným prostorem, který slouží jako „předpolí“ k samotnému mostu a jako „brána“ dále do území podél pohledové osy mostu. Vzniká tak pěší a cyklistické propojení lokality, jižního břehu, mostu Apollo a dále severního břehu, případně i Petržalky.

Druhým konceptem návrhu pro Southbank Bratislava je jižní město, kam jsme v souladu s předpisy bloku umístili ty nejvyšší objekty návrhu. Tím vzniká potenciál pro vytvoření nového centra jižního břehu. Základní urbanistická struktura je založená na kolmé racionální struktuře a na dvou hlavních osách – ose centrálního parku a ose mostu Apollo. Na jejich průsečíku vzniká živoucí centrum celého území. Převážně kancelářské budovy budou doplněné jednou rezidenční věží – nejvyšší štíhlou dominantou celého panorama.

Jako třetí koncept pro Southbank Bratislava jsme navrhli solitérní, dynamické objekty vyrůstajících z vody a zeleně. Reagovali jsme tak na okolní těžko uchopitelné území definované z jedné strany dopravními komunikacemi a ze strany druhé zatím nevypořádaným územím určeným pro stavbu oválné sportovní haly. Námi navržená „sochařská“ kompozice kancelářských i rezidenčních objektů se záměrně komponovanými průhledy a osami umí fungovat bez ohledu na to, co se bude dít v okolí. Zároveň doplní panorama jižního břehu o více organické tvary jako protipól hmotově jednodušší centrální části.

Autorský tým:

Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Andrej Kacere, Veronika Dolejšová, Tamara Crhová

Kategorie:

Administrativa, obchod a bydlení

Klient:

Penta Real Estate

Soutěž:

2022

Město:

Bratislava, Slovensko