REVITALIZACE LOKALITY ŠPITÁLKA

BRNO

AKTUÁLNÍ PROJEKT

"Naším cílem není areály od základů přestavět, ale rozvinout je v soběstačnou udržitelnou lokalitu se silnou atmosférou využívající všech dostupných zdrojů, které nám město nabízí"

Cílem konceptu je nalézt pro západní část areálu Tepláren a přiléhající část areálu bývalé textilky Mosilana životaschopné téma jejich nového využití, aniž by se však zničila historická hodnota místa. Chceme transformovat dnešní brownfield Špitálka v živou, moderní městskou čtvrť, která bude udávat trendy současného žití, práce i odpočinku a která tak nastartuje celkovou revitalizaci oblasti brněnského Cejlu. S heslem „ne destrukce, ale evoluce“ bude takzvaný CITY HUB lokalitou, která se za využití současných trendů v architektuře stane místem setkávání a udržitelného přístupu k životu.

Po vzoru současných trendů v bydlení by nová čtvrť měla sloužit jako WORK AND LIVE lokalita. Navrhujeme vytvoření flexibilních otevřených multifunkčních jednotek sloužících jak pro práci, tak pro bydlení. Jednotky budou variabilní tak, aby je jejich obyvatelé mohli volně propojovat, zmenšovat i zvětšovat. Architekti tím chtějí docílit vytvoření živelné struktury, která se bude měnit dle aktuálních potřeb jejích uživatelů. 

Ikonou místa i nadále zůstane dlouhodobě nevyužívaná chladící věž. Té však chceme vdechnout zcela nového ducha. Vnitřní prostor chladící věže se přemění v EVENT HUB, jenž poskytne prostor k prezentaci především firem či obyvatel sídlících v CITY HUBU. Věž zároveň poslouží jako dechberoucí vyhlídka na Brno. Stávající dvě lodě průmyslových hal se promění v CULTURE HUB. Svou jednoduchostí a otevřeností řešení umožní rychlou proměnu kulturního využití sálu dle potřeb konkrétní produkce či dramaturgie pořadu. Ze stávající budovy archivu tepláren pak vznikne COWORK HUB, který se v dlouhodobém horizontu stane inkubátorem a těžištěm nově vzniklých okolních pracovních ploch.

V našem konceptu využíváme i střešní krajiny v nehostinné industriální čtvrti k vytvoření nevšedního veřejného prostoru. Nové střechy spolu se svými sportovišti, zelení, zahrádkami a se 400 metry dlouhým „skywalk“, který spojuje všechny objekty a prochází chladící věží, nabídnou unikátní výhledy, ale i originální způsob trávení volného času. Střešní zeleň navíc přispěje ke snížení tepelné zátěže lokality.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Klient:

Město Brno

Studie:

2020, aktuální projekt

Město:

Brno