OBCHODNÍ GALERIE MARTIN

MARTIN, SLOVENSKO
2017

Pro návrh obchodního domu byl klíčový kontext okolních staveb a celého centra města Martin, a to v jeho současné i budoucí podobě. Cílem bylo navázání pravdivého dialogu mezi historickým jádrem a novým objektem, který svojí jednoznačnou formou a náplní uzavírá veřejný prostor. Tvarování domu reaguje na formu martinského náměstí a akcentuje vertikálu kostela sv. Martina, snahou bylo začlenit jej do městské struktury.
Ačkoliv je objekt svými rozměry ojedinělý, v jeho střešní krajině je uplatněno meřítko & tvarosloví okolních historických staveb, na než navazuje. Východiskem pro tvarové & hmotové řešení byla lokalita s kulisou štítu nedalekých hor i zlidovělé místní architektonické principy. To se projevilo i na skladbě fasádních prvků i způsobu práce s konkrétním materiálem.
Výška a orientace objektu, jeho sedlových střech, hřebenu i hlavních říms koresponduje s okolím; tvarování fasád je abstrakcí klasické skladby městských domů. Monochromatický objekt je rozpoznatelný jako jeden celek, jeho hmota je ale jemně rozčleněná. Je z velké části zahalen do poloprůhledného závoje z kovových fasádních lamel předsazených před betonovou obvodovou konstrukci. Přes tento plášť se na povrch propisují plochy omítnutých nebo prosklených sten. Vzniká tak proměnlivá hra světla mezi jednotlivými vrstvami. Lamely jsou v bílém barevném tónu, ale v různých šířkách a odstupech. Střecha je z trapézového bílého plechu s různou šířkou profilu.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Klient:

OC Martin s.r.o.

Realizace:

2017

Město:

Martin, Slovensko