HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

BRNO
2021

Nádraží po celém světě se potýkají se stejnými problémy. Nacházejí se v přetížených částech měst, na všech stranách sevřená mezi sebou soupeřícími funkcemi; běžně vytvářejí bariéry mezi komunitami, nutí pěší i automobilovou dopravu procházet tmavými, mizerně osvětlenými tunely; jsou málokdy veřejnými cíli, a proto neodrážejí přesně demografickou a kulturní strukturu daného města.

Snahou návrhu je co nejjednodušší a efektivní uspořádání dopravy, ale zároveň i reinterpretace role infrastruktury při formování městských prostor velebením nádražního „podsvětí“ a vytvářením velkorysého veřejného prostoru. Současně návrh plně zapojuje dopravní uzel do nového masterplanu čtvrti Trnitá. Pórovitost a činorodost jsou podporovány tím, že vnášíme formální i neformální program, zavádíme aktivní venkovní plochy, hravě tvarujeme terén a mažeme hranice mezi plochami určenými pro dopravu a veřejnost. 

Prostřednictvím nepřerušeného toku dopravy ve struktuře čtvrti a vytvořením jedinečných veřejných funkcí jako darů komunitě, poskytuje Trn vhodnou urbánní reakci na jižní čtvrť města, zatímco uplatněním novátorských strategií se nádraží může znovu stát integrující bránou, lákadlem pro rozšiřování města na jih a hlavním cílem pro všechny obyvatele Brna.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Spolupráce:

BIG – Bjarke Ingels Group

Klient:

Město Brno

Soutěž:

2021

Město:

Brno