CENTRÁLA SPRÁVY ŽELEZNIC

PRAHA
2021

FLEXIBILIT. IDENTITA. PROPOJENÍ. OTEVŘENOST. KVALITA PROSTŘEDÍ.

V návrhu klademe důraz na vizuální i funkční propojení uvnitř budov i na ulici. Díky vertikálním zahradám s plovoucími schodišti je budova C všesměrně propojena. Na stranách dvorů visí patra kanceláří, které je možné díky univerzální šířce flexibilně měnit. Budova A je uvažována jako rezerva pro budoucí výstavbu. Díky navázání na vnitřní ulici ve 3np může dotvořit komplexní celek. Vizuální identita vychází z kontextu rastru budoucího Terminálu, a utváří tak celek. Rastr je zároveň roznášecím prostorovým rámem pro zavěšená patra, nosičem fotovoltaických panelů a stínícím prvkem. Z hlediska vysokého energetického standartu a udržitelnosti jsou využity exteriérové stínící rolety, obálka s vysokým tepelným odporem, rekuperace, tepelná čerpadla, inteligentní řízení budov a samozřejmostí je jímání a akumulace dešťové a šedé vody. 

Kategorie:

Administrativa a obchod

Klient:

Správa železnic

Soutěž:

2021

Město:

Praha