Medard oceněn ve Stavbě Karlovarského kraje

Hned 3 ocenění získal náš návrh transformace okolí jezera Medard ze soutěže Stavby Karlovarského kraje:
 
  • vítězství v kategorii Projekt roku
  • 2. místo odborné poroty
  • cenu časopisu Stavebnictví
Ocenění si velice vážíme a děkujeme SUAS GROUP za nominaci i spolupráci.

O projektu

Lokalita Medard má rozlohu celkem 2 000 hektarů a z toho vodní plocha jezera činí 500 hektarů, což je dvakrát více než Máchovo jezero. Cílem naší studie bylo navržení funkčního řešení využití území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se o největší projekt tohoto typu v Česku.

Pro zdárné budování kvality života území pro nás bylo klíčové krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera, jako například Milada v Ústeckém kraji, byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že obnova vyvážené kulturní krajiny přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně.

Rozvoj lokality jezera Medard jsme postavili na 6 pilířích:

Mezi tyto pilíře patří zásada, že VOLNÝ BŘEH JE VŠECH. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku. Dalším z pilířů je městská čtvrť MĚSTO “PŘÍSTAV”, která využívá východní břehy jezera a již připravené terénní a břehové úpravy či dopravní infrastrukturu, a BYDLENÍ NA VODĚ, jež se stane iniciátorem a pozitivní vlajkovou lodí celé proměny. Třetím pilířem je DŮM “OSTROV”. Moderní technologicky inteligentní budova 21. století doslova roste z vody. Další zásadní charakteristikou proměny je BYDLENÍ NAD JEZEREM, kdy návrh šikovně využívá hrany teras i samotné terasy, které vznikly původní těžbou při pohybu rypadla. Samozřejmostí je pak prostor pro SPORT A REKREACI a také vybudování SMART LOKALITY.