Reconstruction of the Main Railway Station in Pilsen

Train services are on the rise. Not only Prague and Brno, but also Plzeň are waiting for the reconstruction of the main railway station. The listed building of Pilsen’s main station is about a third of the way through a complete reconstruction that will return architectural quality and life to the station’s unused spaces. Most of all, the normal movement of passengers will change. They will now be able to use the bright central ticket office area, shop in the expanded shopping arcade or grab lunch before departure at the restaurant on the platform itself. The colour scheme will return to its original cream and grey. A replica of the original historic pavement will complete the main hall.

Shopping arcade and restaurant on the platform

Historické části nádraží renovujeme s respektem a nové budujeme s použitím moderních materiálů, aby spolu nové a staré bylo ve vzájemné harmonii. Navrhujeme proto například změnu barevnosti. Nově tak interiéru, stejně jak tomu bylo před padesáti lety, budou vévodit citlivé a nerušivé šedé, bílé a krémové odstíny. Nádraží tím změní výraz a získá ztracenou noblesu. Interiér doplní odolný sedací nábytek z litého materiálu jako je corian. Dlažba bude provedena jako replika původní historické dlažby.

Zásadní úpravou projdou centrální pokladny pro prodej jízdenek i informační centrum. Cestující si budou moci koupit jízdenky od všech přepravních společností na jednom místě, což dosud nebylo možné. Horní hala získá charakter obchodní pasáže. Nepřehlednutelné bude také její výrazné prosvětlení. 

Klíčovou myšlenkou návrhu je propojení nádraží s městem. Novinkou bude restaurace se zahrádkou, která oživí dnes nevyužívaný prostor za nádražím. Cestující si tak budou moci  vychutnat oběd či večeři s výhledem na vlaky. Exteriér s interiérem propojí nové celoprosklené dveře. 

Hlavní nádraží patří k architektonickým dominantám centrální části Plzně. Budova je postavena v renesančním a secesním slohu. Slavnostně byla otevřena v roce 1907. Narozdíl od většiny výpravních budov v České republice stojí uprostřed kolejiště. Výpravní budova je od roku 2000 památkově chráněna.