Vítězství v mezinárodní soutěži na ideový návrh řešení ZEVO

Vyhráli jsme 1. místo v mezinárodní soutěži na ideový návrh řešení areálu Energetického parku České Budějovice. Uspěli jsme tak v jednom ze tří okruhů soutěže. Naší vizí pro tento projekt bylo vytvořit návrh, který bude vycházet z potřeb a zájmů komunity, nechtěli jsme vytvořit turistickou atrakci. Tento komunitní přístup považujeme za jediný udržitelný a pro naši tvorbu vlastní.

Práce na tomto projektu proto spočívala zejména v rozsáhlých diskuzích se zástupci místních komunit – od univerzit, přes podnikatelské huby až po místní spolky. Atraktivitu našeho návrhu jsme tak založili jak na existujících kvalitách místa, tak i na poptávce, zájmech i potřebách regionu města, obyvatel a místních institucí. V tomto přístupu spočívá naše filozofie udržitelnosti. 

Ke stávajícímu areálu přistupujeme citlivě. Existující budovy, konstrukce a zařízení navrhujeme z velké části zachovat a naplnit novým životem v areálu i mimo něj. Část se starou výtopnou jsme navrhli transformovat jako FabLab – multifunkční centrum pro setkávání, vzdělávání, výzkum, práci a zábavu. Tím bude místo polidštěno, oživeno a propojeno s lokálními partnery i vráteckou komunitou.

V severovýchodním rohu areálu, z části na sousedním pozemku města, jsme umístili koleje pro VŠTE ČB. Propojení s vědeckým a komunitním zázemím FabLabu přinese do areálu vzájemnou synergii a život po celý rok.

Spojujícím prvkem je zelený rastr stromů, který areál sjednocuje a vizuálně spalovnu „obaluje“. Velikost rastru 8×8 m je odvozena a inspirována českobudějovickým náměstím. Atraktivní veřejný prostor s plochami pro oddych a volný čas je přímo propojen na stezku krajinou od centra Vráta až k VŠTE.

Na nalezení nového života pro bývalou teplárnu jsme spolupracovali především s firmou Make More, která se nejen organizací festivalů MakerFaire zaměřují na popularizaci technologií, vědy a tvoření.

V soutěži na architektonický návrh zařízení ZEVO a řešení širšího okolí jsme se umístili na 2., respektive 4. místě.