STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ & ÚZEMNÍ ROZVOJ

MEDARD

Krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie jsou klíčové pro zdárné budování kvality života území. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje.

ŠPITÁLKA

Chceme transformovat dnešní brownfield Špitálka v živou, moderní městskou čtvrť, která bude udávat trendy současného žití, práce i odpočinku a která tak nastartuje celkovou revitalizaci oblasti brněnského Cejlu.

Lipno nad Vltavou

Již 30 let pracujeme na koncepci transformace Lipna nad Vltavou v životaschopnou úspěšnou obec. Vytvořili jsme jak základní urbanistický koncept, tak především rozvojovou vizi a strategii, návrh konceptu infrastruktury cestovního ruchu, schopného přilákat turisty jak v letní, tak i v zimní sezóně a schopného zajistit rozvoj života obce, jejích obyvatel i zdejších živnostníků a podnikatelů na základě přirozené vnitřní aktivity všech zúčastněných.

CAPE SMOKEY

V kanadském Cape Smokey pracujeme na vytvoření komplexního profitabilního, ale především vyváženého turistického střediska, zapadající do celkového rázu místa, šetrné ke svému okolí a podporující život regionu a jeho obyvatel.