Proměna jezera Medard a jeho okolí

Vyhráli jsme soutěž na urbanistickou studii okolí jezera Medard. Sokolovsko tak projde v budoucích letech radikální proměnou. Lokalita Medard má rozlohu celkem 2 000 hektarů a z toho vodní plocha jezera činí 500 hektarů, což je dvakrát více než Máchovo jezero. Cílem naší studie bylo navržení funkčního řešení využití území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se o největší projekt tohoto typu v Česku. 

Návrh

Pro zdárné budování kvality života území pro nás bylo klíčové krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera, jako například Milada v Ústeckém kraji, byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že obnova vyvážené kulturní krajiny přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně.

Rozvoj lokality jezera Medard jsme postavili na 6 pilířích, které vyzdvihují a rozvíjejí jedinečné možnosti místa. Výchozí princip je přitom jasný – znova vyšlechtit a zdokonalit to, co zde již bylo. Už v minulosti se totiž v okolí jezera Medard bydlelo. 

Mezi tyto pilíře patří zásada, že volný břeh je VŠECH. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku. Na vizualizacích níže pak můžete vidět novou městskou čtvrť MĚSTO “PŘÍSTAV”, která využívá východní břehy jezera a již připravené terénní a břehové úpravy či dopravní infrastrukturu, a BYDLENÍ NA VODĚ, jež se stane iniciátorem a pozitivní vlajkovou lodí celé proměny. Třetím pilířem je DŮM “OSTROV”. Moderní technologicky inteligentní budova 21. století doslova roste z vody, jak můžete také vidět na přiložených vizualizacích. Další zásadní charakteristikou proměny je BYDLENÍ NAD JEZEREM, kdy návrh šikovně využívá hrany teras i samotné terasy, které vznikly původní těžbou při pohybu rypadla. Samozřejmostí je pak prostor pro SPORT A REKREACI a samozřejmě vybudování SMART LOKALITY.