ZLATÝ ANDĚL

PRAHA
2001

Hned na počátku 90. let jsme měli to štěstí spolupracovat s Jeanem Nouvelem pro nadnárodního instituciálního investora a pro město Prahu na záměru transformace a revitalizace původní průmyslové pražské čtvrti Smíchov v živoucí současné městské subcentrum. Mnohé z tehdejších myšlenek, návrhů pak byly realizovány jak městem, tak jednotlivými investory a vlastníky. Spolupráce vyvrcholila konkrétním projektem a realizací vnitroměstského multifunkčního objektu Zlatý Anděl, návrhem nerealizovaného projektu Riverside Court a později společným soutěžním návrhem na revitalizaci Masarykova nádraží.


Zlatý Anděl – to je výslednice obrovské vůle a nasazení všech kooperujících stran: investor s otevřenou myslí a s finanční podporou nadčasového projektu. Architekt s nasazením té největší tvůrčí odvahy a s vědomím obrovské pokory. Dodavatel s potenciálem výkonů, které se vymykají běžné produkci. A nakonec společnost, fenomén, u kterého vše začíná – stanovuje požadavky a klade si podmínky – a se kterou se dílo integruje. Konečná podoba Anděla je zhmotněnou symbolikou figurálního motivu. Technicistní konstrukční design je v symbióze s dobovou poetikou – emoce v náruči nového hyperbolického paraboloidu.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Spolupráce:

Jean Nouvel

Ocenění:

Cena časopisu Stavitel za architektonický detail

Titul Stavba roku 2001

Klient:

ING Real Estate Development CR

Realizace:

2001

Město:

Praha