BB CENTRUM - BUDOVA G

PRAHA
2013

Administrativní budova s komerčním parterem. Uliční průčelí domu je třípodlažní a navýšené o dvě patra ustupující do dvora. Kopíruje tak postupné zvyšování okolních budov směrem k magistrále a svým tvarem uzavírá michelský blok s jasně rozděleným veřejným a soukromým. Městotvorné je i rozdělení funkcí, stejné jako u okolních objektů. Na delší straně budovy vzniklo ustoupením parteru kryté loubí se zastávkou MHD, obě přilehlé ulice dostaly nové stromořadí. Variantně lze jednoduchými úpravami vytvořit druhou vstupní halu a dům může být rozdělen na dva samostatné celky. Ploché střechy jsou lemované zelení ve velkoobjemových květnících, je zde i terasa. To vše přináší přírodní prvek do kanceláří a hraje roli ve výrazu domu. Ve vnitřním dvoře je zahrada se vzrostlou zelení určená pro zaměstnance a návštěvníky, přístup do ní je kontrolovaný. Fasády do ulic jsou pojednány výrazněji a výpravněji než ve dvorní části. Pásová okna jsou na celém objektu typově stejná, řešení parapetů je odlišné. Uliční parter je kombinací prosklených ploch a pohledového betonu s temně rudým barevným nátěrem, betonové pilíře v přízemí vymezující podloubí mají podobu kónických hranolů.

OCENĚNÍ:
Best of Realty 2014 – druhé místo v kategorii Nová administrativní centra

Kategorie:

Administrativa a obchod

Klient:

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Realizace:

2013

Město:

Praha