VILADOMY NA VIDOULI

PRAHA
2016

Domy se nacházejí ve stávající bytové zástavbě. Z jedné strany sousedí s bytovými domy a z jižní strany se zástavbou rodinných domů. Čtyři třípodlažní bytové domy vycházejí z tvaru krychle. Mají jedno podzemní podlaží s parkovištěm. Třetí nadzemní podlaží je ustoupeno. Na objektu je hmotově zvýrazněno schodiště a vstup do objektu. Všechny domy mají stejný půdorysný tvar a rozměr. Na západní fasádě jsou umístěny balkóny a terasy s výhledem do zeleně. Severní a jižní fasáda jsou členěné čtveřicí oken. Střecha objektů je plochá, atika je výškově uskočená z důvodu potlačení horizontálních linií, které u objektů převládají a zároveň slouží jako kryt výtahového dojezdu. Materiálově jsou objekty ponechány v povrchové úpravě barvě bílé v kontaktní tenkostěnné omítce a okna dřevěná v bílé lazuře.

Kategorie:

Bydlení

Klient:

Abbey s.r.o.

Realizace:

2016

Město:

Praha