VELÍN PLAVEBNÍ KOMORY

ČESKÉ VRBNÉ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
2011

Objekt velínu na levé straně plavební komory České Vrbné na pravém břehu řeky Vltavy je osazen přímo na těleso komory. Strohý, kovem opláštěný objekt komponován ze dvou kvádrů. Tvar respektuje limity vyplývající ze složitého provozu na plavební komoře. Pásové okno po obvodu umožňuje výhled všemi směry. Membránové konstrukce, lemující atiku po celém jejím obvodě, symbolizují zvlněnou vodní hladinu a zároveň odkazují na lodní plachty. Také zajišťují potřebné stínění a chrání obsluhu velínu před oslněním. Souznění s okolní krajinou a citlivé doplnění o nový technický tvar je základním estetickým kritériem velínu. Velín vychází z premisy, že krajinu je důležité respektovat a neupozadit, naopak vytvářet v tomto velmi specifickém prostředí kontextuální a harmonické stavby.

Kategorie:

Infrastrukura a průmysl

Klient:

Ředitelství vodních cest ČR

Realizace:

2011

Město:

České Vrbné, České Budějovice