STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA

ČESKÉ BUDĚJOVICE
1989 – 1993

Náš první společný projekt i realizace. Původně zakázka na rekonstrukci ústředního topení, kterou v Druposu nikdo nechtěl, nám poprvé odhalila pravdu, že „velké baráky“ nemohou vzniknout bez „velkých investorů“, jakým byla tehdejší visionářská ředitelka. Výměna topení „přerostla“ ve vytvoření ultramoderního světa knih a informací.
Z klasicistní Eggertovy vily obklopené překrásnou zahradou vyrůstá nový prosklený ušlechtilý kubus výpůjček a čítáren maximálně otevřený čtenářům. Proluku zahrady s vilou rámují dva uzavřené portály. Pravý, kontejner na knihy, je tvořen regálem o světlé výšce podlaží pouze na výšku regálu. Portál levý, nerealizovaný, měl obsahovat kulturní centrum s těžištěm v knižním klubu a multifunkční studiové scéně. Kulturou, knihou, informací a kultivací povalit komunismus.
Jednoduché, lapidární hmoty, materiály a především technologie (prvý automatický dopravníkový systém, prvé PC, prvé specializované knihovnické programy) předbíhající pozdně socialistickou dobu, vyrůstaly z bohaté, klasicistní kulisy a tajuplné „trukovské“ zahrady. Revoluce byla však rychlejší než my. Realizován byl pouze sklad a rozvoj českobudějovického knihovnictví se ubíral jiným směrem. Ale lepší nestihnout dokončit barák a stihnout svobodu, než naopak.

Kategorie:

Veřejná stavba

Klient:

Státní vědecká knihovna

Realizace:

1989 – 1993

Město:

České Budějovice