SMÍCHOV BUSINESS PARK

PRAHA
2017

Komplex reaguje na pokračující přeměnu Smíchova z průmyslové čtvrti z přelomu 19. a 20. století na moderní městskou část s bytovými, kancelářskými a obchodními funkcemi. Navržené objemy dokončují přeměnu opuštěného bloku z 90. let 20. století na živé víceúčelové centrum ve středu Smíchova.

Mlékárna zažila mnoho renovací a přístaveb. Nynější záměr je sjednotit tento komplex, dát mu homogenní vzhled, obnovit jeho průmyslovou podobu. Toho docílíme tím, že odstraníme přístavby, které znehodnocují podobu tohoto místa, sjednotíme fasádní barvy, nahradíme plastová okna z 90. let 20. století lepšími hliníkovými s industriálním vzhledem. Navržené hmoty je možné jednoznačně odlišit od stávajících. 

Náš návrh přidává do komplexu čtyři nové tvary:

1. Rohová vila se v minulosti používala jako nádrž. Amorfní tvar nazvaný „Motýl“ ji kompletně zabalí a zakomponuje sjednocené prostory staré stavby do moderní kancelářské budovy. Orientace organické hmoty odřízne v pravém úhlu organickou křivku směrem k vnitrobloku. To pomůže propojit nové budovy se starou zástavbou a podpoří dominantní charakter komína.

2. Další přidaná hmota je umístěna nad budovou A. Dynamický tvar nástavby plynule přechází ve střechu a řadou světlíků sahá až k budově nazvané „Motýl“. 

3. Pultová střecha z 90. let 20. století odděluje vnitroblok od komína. Ten se tyčí od země vedle budovy D nad přízemí budovy A. Skleněná krychle tu propojuje protilehlé budovy a slouží jako komunikační jádro pro celý Business Park. 

4. Poslední zde umístěná hmota je třípatrový podzemní parking přístupný ze Strakonické. Je situován vedle stávajících budov na jižním okraji pozemku. Vjezd do parkingu je přes rampu kolmou na Strakonickou. 

Návrh nevnáší do území žádné výškové extrémy.
Přidává do komplexu parkové plochy, čímž navyšuje plochy zeleně na Smíchově. Přidává k areálu obvodovou zeď, která určuje blok mlékárny.

Návrh zdůrazňuje práci se střešní krajinou. 

Střešní atiky nejsou ve stejné výši, jsou rozpustile proměnlivé.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Klient:

Smíchov Real Estate, a.s.

Studie:

2017

Město:

Praha