REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
2014

Otevíráme areál Perly 01 – funkčně i prostorově. Areál bude prvotně otevřen pro funkce, kterým jsou prostory určeny i ve finálním stavu – divadlo, koncerty, zkušebny, obchod.  Zakořeněním těchto situací v oblasti chceme změnit mentální mapu města.  Z uzavřené oblasti na obraz kreativity a svobody, které vyplývá z užívání prostoru. Zachováváme většinu staveb, které společně tvoří industriální obraz území, jen tak můžeme zachovat architektonický charakter území v jeho celistvosti.  Demolice používáme jen za účelem vytvoření kvalitních veřejných prostorů.
Do prostor továrních hal a budov vkládáme funkční bloky – moduly, které jsou uzpůsobeny pro konkrétní způsoby užívání (obytné, sportovní, keramický kroužek). Areál se mění směrem zevnitř, na základě poptávky území. Ulice 17. Listopadu zůstává aktivní po celou dobu transformace.Na konverzi areálu se mají možnost podílet všechny sektory – veřejný i soukromý.  Je předpokládána i spolupráce typu public private partnership.

 

 

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Ocenění:

Návrh se umístil na 3. místě v architektonické soutěži „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“.

 

Klient:

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Studie:

2014

Město:

Ústí nad Orlicí