REVITALIZACE MASARYKOVO NÁDRAŽÍ

PRAHA
2010 – 2011

A8000 je spoluautorem  s atelierem Jeana Nouvela, společný příspěvek do soutěže na konverzi a revitalizaci klíčového území v centru Prahy. „Od nádraží ke krajině.“ Potřeba konzervace stávajícího stavu historického dědictví a zapojení této doposud „mrtvé plochy“ nádraží do historického centra Prahy byly výchozími požadavky zadání. Kardiogram panoramatu města tvoří řada zvonic a věží. Na tyto podmínky musíme reagovat. Před Prahou se neschováme. Navrhujeme vedutu nepřesahující kontext města, doplněnou o dvě věže. Prodloužení městského parku z Vítkova až na Masarykovo nádraží. To je nosná idea celého návrhu. Idea „velkého parku“. Položení severojižní magistrály na zem, vznik městského bulváru prodlužujícího a navazujícího na „Příkopy“, energetickou osu centra. Odstranění křižovatek dálničního charakteru s důrazem na tvorbu křižovatek městských. Propojení Karlína s Masarykovým nádražím a příčné propojení ulic Opletalovy a Na Florenci ve třech časových etapách i s ohledem na přiměřenou ekonomiku území.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Spoluautor:

Jean Nouvel

Klient:

Masaryk Station Development a.s.

Studie:

2010 – 2011

Město:

Praha