PTAČÍ POZOROVATELNA

ČESKÉ BUDĚJOVICE
AKTUÁLNÍ PROJEKT

Krajina Vrbenských rybníků je specifická svojí bohatou faunou i florou. Zarostlé mokřady, vodní plochy a strouhy poskytují útočiště vzácným druhům ptactva. Návrh ptačí pozorovatelny by měl do tohoto prostředí vstupovat nenápadně. Zapadnout do zarostlé krajiny a trochu se v ní schovat. Nerušit a respektovat životy vodních ptáků. Přiblížit se k jejich přirozenému prostředí a člověku tak umožnit pozorovat a poslouchat. Ptačí pozorovatelna je více posed než rozhledna. Je to archaická dřevěná konstrukce složená z nahrubo opracovaných kmenů, větví a prken. Je to více krajinný prvek než stavba. Je to hnízdo vsazené do složených kmenů a větví stromů.

K pozorovatelně se dostaneme po dřevěných lávkách, které jsou usazeny na kůlech zaražených v zemi. Návštěvníci se tak budou moci pohybovat suchou nohou v mokřadu, skrytí ve vysoké trávě. Nástupní místo na lávku je z nedalekého parkoviště. Lávka nás dovede buď k vlastní pozorovatelně nebo na břeh Starého houženského rybníka, kde vyběhne v podobě krátkého mola nad vodní hladinu. 

Kategorie:

Věda a vzdělání

Klient:

Realizace:

2021

Město:

České Budějovice