PŘÍSTAVIŠTĚ ČESKÉ VRBNÉ

ČESKÉ BUDĚJOVICE  – ČÁST ČESKÉ VRBNÉ
2011

Přístaviště České Vrbné se stáním pro malá plavidla a návrhové plavidlo je zcela nově vyhloubené na zelené louce podél břehu vltavské vodní cesty. Podél obvodu přístavu jsou alokována pevná kamenem dlážděná mola. I zde je součástí spouštěcí rampa s prostorem pro jeřáb a zdvižný most propojující přístaviště s vodní cestou – vůbec první zvedací most v České republice. Pozitivem tohoto přístaviště je umístění čerpací stanice. Součástí přístaviště České Vrbné je Kapitanát s informačním a servisním centrem.

Kategorie:

Infrastruktura a průmysl

Klient:

Ředitelství vodních cest ČR

Realizace:

2011

Město:

České Budějovice – část České Vrbné