OBCHODNÍ GALERIE PŘEROV

PŘEROV
2016

Zadáním bylo vytvořit plnohodnotný obchodní dům odpovídající současnému standardu prodeje. Galerii pasážového typu s jednotným architektonickým řešením v interiéru i exteriéru, která doplní tradiční občanskou vybavenost soudobým obchodním konceptem a revitalizuje navazující městský prostor lokality.

Celková koncepce domu vychází z principu jasného a přehledného dispozičního, hmotového i architektonického řešení, respektování vztahů a čitelnosti pojetí. Obchodní galerie je obdélníkového půdorysu se zaobleným nárožím v prostoru křižovatky. Části chodníků jsou kryty textilní membránovým zastřešením v parteru. V hlavní hmotě má dům dvě nadzemní podlaží, komunikační uzly a hlavní atrium jsou třípodlažní. Třípodlažní je i v části technologických ploch a výjezdu rampy. Na střeše v úrovni 3.NP je venkovní parkoviště, po obvodu ukončené vysokou atikou. Na střeše hlavního atria v úrovni 4.NP jsou technologická zařízení z části pohledově krytá zástěnou. Objekt nemá podzemní podlaží. Základem dispozičního řešení jsou vnitřní obchodní pasáže procházející mezi hlavními vstupy z ulic Čechova a Šířava. Tyto pasáže tvoří komunikační páteř, veřejný prostor, kolem kterého jsou ve dvou podlažích rozmístěny pronajímatelné obchodní jednotky. Obě podlaží pasáže jsou propojena eskalátory v severní a jižní části, výtahy pro veřejnost jsou ve střední části pasážového prostoru. Ten je shora prosvětlen světlíky.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Klient:

PRIOR, obchodní domy, a.s.

Realizace:

2016

Město:

Přerov