OBCHODNÍ CENTRUM IGY 2

ČESKÉ BUDĚJOVICE
2017

Nový objekt vyplňuje makroblok při hlavní příjezdové komunikaci do města. Posílí funkční vazby a vztahy v území a doplní uliční frontu, podpoří její přeměnu z periferní ulice v městskou třídu. Silný městotvorný objekt hmotově reaguje na okolní zástavbu, především pak na nárožní objekt Obchodně společenského centra IGY, s nímž je spojen dvojicí lávek. Projekt je 2. etapou výstavby vnitroměstského centra IGY a reaguje tak na jeho zákaznický a komerční úspěch. Měřítko stavby respektuje okolní zastavěný stabilizovaný prostor města i původní, nyní odstraněné objekty blokové zástavby. Kontakt s přilehlým bulvárem je umožněn prosklenými obchodními pasážemi ve všech podlaží. Parkování zákazníků je na střeše. Základní jednoduchý tvar stavby je doplněn vykonzolovaným prstencem, který je v ose prolomen proskleným kubusem pasáže. Pasáž je tvořena výraznou zdí s prolomenými otvory výkladů, o kterou jsou opřeny zalomené nosníky nesoucí prosklení pasáže. Výrazným výtvarným prvkem je rampa, která svou jednoznačnou formou vnese do bloku potřebné napětí. Jsou použity dva základní materiály, a to beton doplněný skleněnými plochami. Dialog mezi materiálem „pevným a těžkým“ a „lehkým a transparentním“ je založen na principu střídání hmoty a vzduchu, světla a stínu, tedy charakteristickými prvky městské struktury.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Klient:

Czech Property Investments, a.s.

Realizace:

2017

Město:

České Budějovice