OBCHODNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM IGY

ČESKÉ BUDĚJOVICE
2004

Původní areál vojenských zásobáren v Českých Budějovicích s kvalitními industriálními objekty byl revitalizován ve vnitroměstské multifunkční centrum. Zajímavost práce spočívala ve dvou fázích přípravy. Prvá, před přestavbou, měla „zbořit ploty“ a objevit doposud nepřístupný blok občanům města. Naučit je sem chodit a vytvořit u nich kladný vztah k místu. S minimálními prostředky zde byl vytvořen mix vnitroměstských funkcí – obchod, služby, kanceláře, ordinace, nezávislé divadlo, galerie, dětský svět, tržnice. Následně byla dotažena finální podoba, která převzala a umocnila všechny úspěšné funkce z první fáze, včetně kulturního centra Bazilika, wellness a fitness centra.
Cílem tedy bylo dobudovat a umocnit město. Urbanistické řešení je důsledně podřízeno zachování struktury městského bloku s jeho přívlastky. Pasážový objekt je nakročením městské ulice „pod střechu“ se všemi jejími lákadly a možnostmi. Zajímavý prostor vzniká na střeše vestavěného objektu – náměstí obklopené starými a novými objekty. Architektura díla je průsečíkem již stávajících hodnot revitalizovaných budov, snahy o vytvoření přirozeného městského prostředí a reálnosti výstavby.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Ocenění:

Titul PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2005 v kategorii občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce

Čestné uznání v soutěži o Nejlepší investici roku 2004

Klient:

ING Real Estate Development České Budějovice, s.r.o.

Realizace:

2004

Město:

České Budějovice