MLÝNSKÝ POTOK

OLOMOUC
PROBÍHÁ

"Stačí několik vhodných zásahů a zapomenutý potok se může proměnit v atraktivní a živé městské nábřeží. "

Dnes vnitřní periferie, brzy nábřeží plné života. V Olomouci vyroste nová městská čtvrť Šantovka District. Projekt naváže na již existující obchodně-společenské centrum Galerie Šantovka a lokalitu doplní o rezidenční část, zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity, obchody nebo kanceláře. Na rozvoji území se podílíme spolu s britskou kanceláří StudioN. Věnujeme se bezprostřednímu okolí nového obchodního centra i širšímu městskému kontextu – zaměřujeme se přitom na zpřístupnění Mlýnského potoka.

Řeka je důležitou součástí města. Navrhujeme proto nová severojižní propojení města, která položí základ pro dotvoření bezbariérové spojnice historického centra Olomouce s jižními předměstími a dále s přírodní lokalitou jižního údolí Moravy. Na břehu dosud opomíjeného Mlýnského potoka vznikne nábřeží, které umožní lidem přístup k řece. Návštěvníci zde najdou občerstvení, cyklostezku a místo pro hru s dětmi na souši i ve vodě. Území dnes omezuje mnoho bariér. Hlavním problémem je křížení se silnicemi a mosty, které neumožňuje plynulý pohyb chodců a cyklistů. To by se mělo změnit. Cyklostezku proto vedeme podél břehu potoka, přičemž nezasahuje do samotného koryta.

Mezi stávající a novou obchodní galerií vyroste centrální veřejný prostor. Navrhujeme zde nový přístup k vodě i přes ni, kultivaci zeleně, doplnění prostoru o různorodé aktivity na nábřeží i ve vodě a kavárnu s dětským hřištěm. Uvažujeme také o rekonstrukci zbořeného jezu. Variantou je vodácký kanál.Ačkoliv je objekt svými rozměry ojedinělý, v jeho střešní krajině je uplatněno meřítko & tvarosloví okolních historických staveb, na než navazuje. Východiskem pro tvarové & hmotové řešení byla lokalita s kulisou štítu nedalekých hor i zlidovělé místní architektonické principy. To se projevilo i na skladbě fasádních prvku i způsobu práce s konkrétním materiálem. 

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Klient:

Redstone

Studie:

Aktulání projekt

Město:

Olomouc