Město a voda

ČESKÉ BUDĚJOVICE

2020

"Ve studii se věnujeme i zdánlivým maličkostem jako jsou například konkrétní vstupy do vody či kde a jakým způsobem by se měly udržovat břehy, sekat tráva."

Studie Město a voda 2020 vypracována je strategickým zamyšlením nad příležitostmi, které nabízí přítomnost vodních toků ve městě České Budějovice. Studie se soustředí na obrácení města, městské zástavby i pozornosti obyvatel směrem k řekám, neboť právě řeka může být tím, co celou komunitu spojuje a posiluje. Jedná se o rozpracování jednoho z klíčových témat Strategického plánu města České Budějovice na období 2017–2027.

Břehy řek byly upravovány v průběhu času jako technická infrastruktura bez ohledu na možnost nebo nemožnost užívání řeky obyvateli města. Pokud se obyvatel nebo návštěvník města dostane do blízkosti vody, stále je od ní velmi daleko. Ve studii se proto soustředíme na přetvarování břehů tak, aby lidé mohli k vodě, mohli žít společně s řekou a mohli ji vnímat jako samozřejmou součást veřejného prostoru.

České Budějovice mohou využitím svých řek získat nový městský prostor – atraktivní náplavku na Zátkově nábřeží. Navíc studie představuje „Slunečný ostrov“ v místě širokého břehu Vltavy, který by více propojil části města na obou březích Vltavy. Uvědomujeme si ale také to, že vodu je důležité vnímat nejen očima, ale také si ji moci konkrétně užít. Věnujeme se proto i formám propojení východní a západní části města přes Vltavu a s tím spojenému návrhu řešení Jiráskova nábřeží. Nejen obyvatelé Českých Budějovic by si tak v budoucnu mohli zaplavat a zchladit se přímo v centru města.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Klient:

Město České Budějovice

Studie:

2020

Město:

České Budějovice