KAMPUS ALBERTOV BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM

PRAHA
2016

Albertov

Šachovnicově uspořádaný areál vysokých škol, obklopený zeleným půlkruhem Albertovských svahů. Přísná ortogonální racionalita budov a cest přechází do okolní divoké zeleně.  Urbanistickou osou kampusu je ulice Albertov. Jako nejsilnější sběrnice lidské energie je předurčena být hlavním náměstím, jeho srdcem. Byla scénou významných dějinných momentů, její význam přesahuje lokální měřítko, je tedy veřejným prostorem v pravém slova smyslu. Z racionality ortogonálního univerzitního areálu, z modulárního základu pracovních buněk – navrhujeme lapidární elementární rastr, prostorovou mřížku, naplnitelnou, adaptabilní, flexibilní.

Globcentrum

Budova je navržena jako uzavřený atriový systém. Struktura zajišťuje statiku a pevný rámec stavby v interiéru.  Zeleň v exteriéru zajišťuje stínění a umožňuje příjemný výhled z pracovního místa. Místa setkání otevíráme do vertikálního parku a umožňujeme tak interakci studentů s návštěvníky. V parteru domu jsou provozy (kavárna, prodejna skript) přístupné všem návštěvníků. Recepce a turniketový systém odděluje veřejnost od samotného provozu školy. Klima v atriu budovy zajišťuje popínavá zeleň. Hlavní vertikální komunikaci tvoří trojice výtahů situovaných blízko těžiště atria. Ve druhém až šestém nadzemním podlaží jsou prostory laboratoří a kanceláří vždy orientovány do exteriéru. Auly a prostory nevyžadující přirozené větrání orientujeme do atria. Budova je podsklepená. Ve druhém podzemním podlaží se nachází parkoviště s kapacitou 100 parkovacích stání. Krátký úsek v prvním podzemním podlaží se díky svažitosti nachází nad úrovní terénu. Do tohoto místa je situována menza. Zbylou část tohoto patra tvoří provozy nevyžadující přímé denní světlo.

Biocentrum

Před Biocentrem vymezujeme prostor piazzetty jako lokální rozšíření hlavního veřejného prostoru – ulice Albertov. Systém schodišť a ramp napojuje dvoranu hlavního vstupu na veřejný život areálu. Do subprostoru je dále orientován vstup sportovního zázemí, kavárny a ostatních provozů, které přísluší veřejnosti. Místa setkávání jsou důležitým aspektem pro neformální schůzky plodící nečekaná řešení, proto denní místnosti, seminární místnosti a studovny směřujeme do středového traktu. Otevřenými průhledy je vidět do okolí. Budova je navržena jako otevřený hřebínkový systém. Komunikační jádro s baterií výtahů a hlavním schodištěm je umístěno do těžiště budovy tak, aby se co nejvíce zkrátily docházkové vzdálenosti. Kolmo na jádro jsou orientovány jednotlivé provozní celky. Každý z těchto oddílů je koncipován jako trojtrakt. Kanceláře a laboratoře jsou vždy orientovány do exteriéru. Budova je podsklepena zhruba v polovině své plochy. Podzemní parkoviště s kapacitou 90 parkovacích míst se nachází ve druhém podzemním podlaží. První podzemní podlaží obsahuje zvěřinec.

Kategorie:

Veřejná stavba

Klient:

Univerzita Karlova

Studie:

2016

Město:

Praha