GALERIE ŠANTOVKA

OLOMOUC
2013

Možnost přetvořit ostrov mezi dvěma rameny řeky s neuvěřitelným potenciálem, změnit jej v „předpolí“ historického centra Olomouce. Blízkost vodního toku je „geniem loci“ Šantovky. Kromě obchodního a zábavního centra na místě bývalého továrního komplexu je cílem i zpřístupnění a zachování charakteru místa. Revitalizace zeleně i toku včetně protipovodňových opatření, respektování přírody a otevření břehu pro veřejnost, vytvoření cyklostezky. Objekt je členěn do několika hmot s měřítkem struktury okolní zástavby. Po obvodu nižší a různorodější, do středu výškově graduje, na východě menší organické ostrůvky tvořící reprezentativní tvář centra. Fasády kombinací skleněných a přírodních ploch reflektující kvalitu veřejných prostor. 

Kategorie:

Administrativa a obchod

Spolupráce:

Benoy Ltd. – design architekt
A8000 – výkonný architekt a generální projektant

Ocenění:

Stavba roku 2014 Olomouckého kraje v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

Stavba roku 2014

Klient:

Galerie Šantovka s.r.o.

Realizace:

2013

Město:

Olomouc