DVORCE

TÁBOR
2021

Naším cílem bylo vytvořit dlouhodobý benefit, přívětivé místo pro život a poskytnout budoucím obyvatelům prostor pro uplatnění. Navržený koncept přirozeně reaguje jak na původní strukturu, tak na současný stav a potřeby obyvatel, kdy jsou zohledněny směry a toky pěších, existující veřejná prostranství a systém zeleně v daném území. Bloky vytvářejí specifická městská prostranství, členěná na veřejná, poloveřejná, polosoukromá a soukromá, a to tak, aby každý obyvatel přirozeně věděl, kde se nachází a jak dané místo využívat. Z původní struktury je v konceptu akcentovány především vymezení území, tedy oplocení bývalého vojenského areálu („Zeď“), zejména v Kyjevské ulici, a Památník odboje, navazující na městský park.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Klient:

Město Tábor

Návrh:

2021

Město:

Tábor