DOMOV PRO SENIORY

BECHYNĚ
2014

Dům pro 122 seniorů reaguje na současnou situaci, chce plnit městotvornost a posílit vztahy v této části města. Původní areál byl oplocen a vytvářel nepropustné území. Nový je otevřený do ulice i parku. Velké hmoty jsou rozpohybovány jemným odskočením, ve zlomových místech vznikají respiria, místa setkávání, pozorování a společného trávení času. Do střešní roviny nad respirii se prokreslují geometrické hmoty střešních světlíků propouštějících difuzní světlo. Horizontalitu podporuje systém krytých pavlačí, obléhajících a uskakujících jako prstenec po fasádě. K rozčlenění přispívá i zvýraznění okenních rámů jinou barevností a nepravidelné výplně zábradlí. Materiály jsou přednostně použity v jejich přirozené barvě a je jim umožněna patinace. Parková úprava zeleně se sítí chodníků a laviček sloužící pro aktivity a odpočinek klientů i návštěvníků parku.

Kategorie:

Bydlení

Ocenění:

Cena hejtmana Jihočeského kraje – INSPIRA 2012 – 2014

Klient:

Jihočeský Kraj

Realizace:

2014

Město:

Bechyně