CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ

ČESKÉ BUDĚJOVICE
2012

Sportovní hala na atraktivním místě v blízkosti významných městských sportovišť i historického jádra města. Prioritou architektonického řešení je jasná čitelnost provozů i navenek a snadná orientace pro diváka i sportovce. Centrum tvoří soubor staveb – sportovní hala, tréninková hala, atletický koridor a zázemí. Sportovní hala pro vrcholový a výkonnostní sport je jasně definovanou hmotou na kruhovém půdorysu. Toto uspořádání umožňuje největší počet míst pro diváky v nejatraktivnější poloze. Oválné řešení tribun vytváří žádoucí pocit „kotle“ přinášející maximální sportovní zážitek pro hráče i diváky. Hala je „zaklenuta“ dřevěnými vazníky, které jsou hlavním konstrukčním i architektonickým motivem celého interiéru. Hmotovým kontrapunktem k objemu sportovní haly je hala tréninková. Jednoduchý kvádr se zaoblenými rohy, její objem tedy plně vychází z její funkce. I tréninková hala disponuje místy pro diváky, použitelnými během pořádání turnajů. Objemová kompozice je doplněna vznášejícím se tubusem běžeckého koridoru, který je vsunut mezi obě haly. Tubus má elipsovitý průřez a je nezbytným doplňkem celého záměru, a to jak z hlediska architektonického řešení, tak především funkce.

Kategorie:

Volný čas, Veřejná stavba

Klient:

Statutární město České Budějovice

Studie:

2012

Město:

České Budějovice