BYTOVÝ KOMPLEX ASTRID

PRAHA – HOLEŠOVICE
2016

Holešovice prodělaly proměnu v 19. století, kdy se z nich stalo průmyslové předměstí Prahy. Do dnešních dnů si zachovaly poloindustriální charakter. Blok je utvářen po svém obvodu převážně bytovými domy. V parteru do ulice se nacházejí drobné obchody. Vnitřní velký dvůr je rozrastrován na malé vnitřní dvorky. Návrh vychází z tohoto principu. Ohraničení území obvodovými budovami a vložením vnitřních dvorů. Objekty ohraničující blok je budova administrativy na jižní straně a bytový dům na severní straně. Hmotově kopírují stávající stav. Objekt administrativy je rozdělen na dvě hmoty, jenž jsou spojeny komunikačním krčkem. Vznikají dvě světelné studně, kterými proudí přirozené světlo až do spodních pater. Objemy administrativního domu ustupují směrem do dvora. Bytový dům tvoří hmota s ustupujícími patry, které vytvářejí terasy. Směrem na jih je rozšířen o lodžie. Středem parteru dům protíná průchod do dvora. Dvorní byty propojují po celé ploše stávající sousední domy a nově navrhované domy. Vytváří plástev bytů, jenž mají svou soukromou zahradu nebo vlastní dvorek. Dispozice umožňují transformaci z velkého bytu (3KK) na dva malé (2 x 1KK) a obráceně. Některé byty mají zvýšené stropy v obývacích pokojích, což dovoluje dodatečné vložení vestavěného patra, které může sloužit jako knihovna, úložný prostor nebo jako spací prostor. V centru dvora je společný komunitní prostor. Dalším prvkem jsou kolárny pro snadnou a rychlou dostupnost pro majitele bytů.

Kategorie:

Bydlení, Administrativa a obchod

Klient:

UBM

Studie:

2016

Město:

Praha