AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

ČESKÝ KRUMLOV
2019

Dopravní terminál je jedinečný nejen svým vztahem k historicky cennému centru města Český Krumlov, ale především tím, že tato v každém městě zcela obvyklá stavba, se může stát impulzem pro rozvoj celé části města. Velký důraz byl kladen na bezkolizní koordinaci všech typů dopravy, která je v území koncentrována. Předpokladem pro úspěšné završení záměru byla komunikace se všemi dotčenými subjekty, především se zadavatelem a zároveň s jednotlivými dopravci, kdy se podařilo eliminovat plochu samotného autobusového nádraží a vytvořit potřebné parkovací kapacity.


Hlavním přínosem záměru je skutečnost, že se podařilo vhodně využít potenciál místa, skloubit estetické nároky s náročným stavebním řešením a doplnit tuto dopravní stavbu současnými technologiemi, které zvyšují její uživatelský komfort.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Klient:

Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.

Realizace:

2019

Město:

Český Krumlov