ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 1. JVS

ČESKÉ BUDĚJOVICE
2003

Proměna místa, sídla 1. Jihočeské vodárenské společnosti v Českých Budějovicích. Obnovený dům povstal ze změti několika různých objektů postavených v různých časech. Zdravý a životaschopný skelet, který zbyl po vyčištění od navrstvených hmot, se transformoval do jednoho logického celku. Administrativní budova je funkčně uspořádaná do jednoduchého schématu: ústřední komunikační uzel s dvěma křídly velkoprostorových kanceláří. Čistou formu hmoty protáhlého třípodlažního objektu v konečném důsledku charakterizuje atribut přírody, nové schodiště, které se umístěním, tvarem a měřítkem stává ústředním momentem scény. Obklad jeho fasády prkny z dubového dřeva s jeho stárnutím a deformacemi bude nazírán z opačného časového horizontu než ze země se deroucí rostliny, které šplhají po jemných lanech prostorové hemisféry a zahalí hladké tělo domu.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Klient:

1. JVS a.s.

Realizace:

2003

Město:

České Budějovice