Nominace na Českou cena za architekturu

Pavilon Z byl nominován na Českou cenu za architekturu. Máme obrovskou radost a nominace si velmi vážíme. Z více než 200 přihlášených staveb byl náš projekt mezinárodní porotou vybrán mezi nejlepších 29 realizací. Posíláme velké díky celému našemu týmu.

O PAVILONU Z

Architektura Pavilonu je založena na třech zvětšujících se kvádrech, kde nejmenší je u země a směrem k vzhůru se objem zvětšuje a těžkne. Z půdvodní hmoty jsou odebrány – proskleny dílčí části tak, aby výsledný efekt byl vzdušný a elegantní – inspirováno je procesem šlechtění bonsaje. Pavilon se nově otevírá především ve své východní části k řece a městu. Materiálově se vnější vzhled odehrává ve dvou formách – pevné a průhledné. Pro pevnou formu je zvolen materiál plechových bílých kazet a bílé střešní folie. Průhledná forma je řešena sklem ať už čirým strukturálním zasklením či více intimním materiálem copilitu. Použití profilované skla je zároveň odkaz na původní architekturu. Doplněno je o velkoformátová okna, která nám otevírají vnitřní prostor soudobým řešením.

 

Interiér je pojednán jako maximálně otevřený a flexibilní. Pro vytvoření co největšího prostoru byly všechny doplňkové provozy soustředěny do krajního traktu a zbylou část tak bylo možné nechat volnou. Pavilon tak lze modifikovat systémem drapérií – závěsů od expozičního či galerijního prostoru po uzavřený sál pro koncerty. Jakmile jsou závěsy rozhrnuté, vniká okolní zeleň přímo do nitra sálu, jakmile se zatáhnou, vzniká naopak dokonalý blackbox. Člověk se tak ocitá uvnitř a zároveň v zeleni. Limitujícím ale zároveň krásným prvkem se stala stávající konstrukce objektu, kde se podařilo zachovat odkryté ocelové konstrukce a celý prostor tak ještě dále odhmotnit a vytáhnout jeho původní strukturu – duši. Tento princip zároveň určil designový směr interiéru, kde bylo na rozdíl od až minimalistického exteriéru přistoupeno k více technicistnímu pojednání na hraně High-tech architektury. Interiérem nás tak provází nejrůznější systémy technického vybavení od masivních potrubí vzduchotechniky po červené potrubí požárního systému. Atmosféru interiéru zjemňuje měkké světlo prostupující skrze copilitovou stěnu zobrazující i obrysy dějů exteriéru.

 

Opravený pavilon dnes nabízí hlavní sál s kapacitou 850 míst pro sezení či 1500 pro stání třeba na rockovém koncertu, výstavní prostor, zázemí pro pořádání konferencí, maturitních plesů a dalších eventových akcí. Pavilon je součástí areálu staveb českobudějovického výstaviště.  Nachází se v jeho severní části, kde zakončuje hlavní osu výstaviště. Umístěn je ve středu kruhového prostranství, jež historicky zakončuje areál.