EN test

MARTIN, SLOVENSKO
2017

Pro návrh obchodního domu byl klíčový kontext okolních staveb a celého centra města Martin, a to v jeho současné i budoucí podobě. Cílem bylo navázání pravdivého dialogu mezi historickým jádrem a novým objektem, který svojí jednoznačnou formou a náplní uzavírá veřejný prostor. Tvarování domu reaguje na formu martinského náměstí a akcentuje vertikálu kostela sv. Martina, snahou bylo začlenit jej do městské struktury.
Ačkoliv je objekt svými rozměry ojedinělý, v jeho střešní krajině je uplatněno meřítko & tvarosloví okolních historických staveb, na než navazuje. Východiskem pro tvarové & hmotové řešení byla lokalita s kulisou štítu nedalekých hor i zlidovělé místní architektonické principy. To se projevilo i na skladbě fasádních prvku i způsobu práce s konkrétním materiálem.
Výška a orientace objektu, jeho sedlových střech, hřebenu i hlavních říms koresponduje s okolím; tvaro vání fasád je abstrakcí klasické skladby městských domů. Monochromatický objekt je rozpoznatelný jako jeden celek, jeho hmota je ale jemně rozčleněná. Je z velké části zahalen do poloprůhledného závoje z kovových fasádních lamel předsazených před betonovou mítnutou obvodovou konstrukci. Přes tento plášť se na povrch propisují plochy omítnutých nebo prosklených sten. Vzniká tak proměnlivá hra světla mezi jednotlivými vrstvami. Lamely jsou v bílém barevném tónu, ale v různých šířkách a odstupech. Střecha je z trapézového bílého plechu s různou šířkou profilu.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Spoluautor:

Administrativa a obchod

Spolupráce:

Administrativa a obchod

Ocenění:

Administrativa a obchod

Klient:

OC Martin s.r.o.

Realizace:

2017

Město:

Martin, Slovensko