Previous
Next

O ATELIERU A8000

A8000, architektonický a projekční ateliér, patří po více než tři dekády mezi přední česká architektonická studia. V současné době pracuje v atelieru přibližně pět desítek architektů, inženýrů a specialistů, kteří sídlí v Praze a Českých Budějovicích. Naše projekty přesahují hranice České republiky. Působíme také na Slovensku, v Kanadě, máme zkušenosti s projekty v Rusku a Bělorusku a stále hledáme příležitosti, jak expandovat do dalších zemí.

Naším cílem je vytvářet autentickou architekturu se silným výtvarný konceptem. V A8000 dbáme jak na prostorový kontext, tak i společenský a ekonomický. Specializujeme se na projekty náročné ve svém rozsahu i složitosti. Své návrhy chceme realizovat.

Osobou Martina Krupauera se významně zapojujeme do veřejné diskuse o strategickém plánování v územním rozvoji. Díky projektům jako je revitalizace měst, jejich čtvrtí či areálů, potvrzujeme interdisciplinární praxi.

V této komplexnosti spočívá podstata vize atelieru.